6 MAYIS 2016
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi
TÜBİTAK tarafından iletilen yazı ile Bilim Ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 22.toplantısı’nda alınan 2010/201 nolu kararla Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi’nin (UBTYS) 2011-2016 onaylanarak, belgede yer alan eylemlerin TUBİTAK tarafından izlenmesine ve kurumlararası eşgüdümün sağlanmasına karar verildiği bildirilmektedir.

UBTYS 2012-2016’nın 2016 yılı Eylem Planı’na UBTYS adresinden ulaşılabilmektedir.

DİĞER HABERLER