• REACH'i Uyumlaştıran KKDİK Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 HAZİRAN 2017
REACH'i Uyumlaştıran KKDİK Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 
REACH'i uyumlaştıran KKDİK Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan KKDİK Yönetmeliği, 23 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Uzun zamandır yayımlanması beklenen yönetmelik, geçiş süresi verilen uygulamalar haricinde, yayımından 6 ay sonra yani 23 Aralık 2017’de yürürlüğe girecek. 

KKDİK Yönetmeliği ile Türkiye pazarındaki ürünler için getirilen yükümlülükler arasında sanayiciler için en önemlileri şöyle özetlenebilir:

1.Kayıt: 31/12/2023 tarihinden önce yıllık miktarı 1 ton veya daha fazla kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen tüm maddelerinin geç 31/12/2023 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Kayıt işlemi, Türkiye pazarına sunulan kayda tabi hammaddeler için belirli bilgileri (test verileri v.s) içeren bir kayıt dosyasının Bakanlığa sunulması ile gerçekleştiriliyor. Kayıt süreci, 31 Aralık 2020’ye kadar sürecek ön-MBDF döneminin ardından başlayacak ve tonaj ne olursa olsun 31 Aralık 2023’te tamamlanacak. 

2.Eşyalarla ilgili yükümlülükler: Eşya içindeki hammaddeler için AB REACH Tüzüğü’ndeki gibi bazı hammaddeler için bildirim, salınımı tasarlanan hammaddeler için de yine 1 ton/yıl üzerinde kayıt yükümlülüğü olacak. Ayrıca eşya tedarikçileri, belirli maddeleri eşya içinde kullanmaları durumunda bu maddelere ilişkin bilgileri tedarik zincirinde 
iletmekle yükümlü olacaklar. 

3.Kısıtlamalar:Halihazırda yürürlükte olan 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik, bazı REACH kısıtlamalarını iç mevzuata da aktarmıştı. KKDİK Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle kısıtlamalar listesi 66 satıra çıkıyor. Bazı satırlar (girdiler), belirlenen geçiş süreleri sonunda yürürlüğe girerken özel tarih belirlenmeyenler Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmaya başlanacak. Kısıtlamalar, bazı kimyasal maddelerin pazarda kullanılması ve/veya pazara sürülmesini 
kısıtlıyor veya tamamıyla yasaklıyor. 

4.İzin uygulaması: Belirli kriterleri taşıyan zararlı maddeler Yönetmeliğin Ek -14’üne alındığı takdirde izne tabi olacak. Ek-14’e eklenmeye aday maddeler REACH Tüzüğüne uyum gözetilerek Bakanlıkça belirlenecek ve web sitesinde yayımlanacak. Ek-14’deki maddeler, imalatçı, ithalatçı ya da alt-kullanıcılar tarafından belirtilen süre içinde izin alınmazsa piyasaya arz edilemeyecek veya kullanılamayacak.

5. Kimyasal Güvenlik Uzmanı: REACH'ten farklı olarak KKDİK gereği, kimyasal güvenlik raporunda Ek-18’de nitelikleri belirtilen Kimyasal Güvenlik uzmanının imzası olması gerekiyor. Bu uygulamanın Avrupa’daki REACH uygulamasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle getirildiği belirtiliyor.

Yönetmelikte yer alan yükümlülük

Tarih

Ön-kayıt (ön-MBDF)

31.12.2020'ye kadar

Kayıt

31.12.2023'e kadar

Kısıtlamalar

5 farklı tarihte yürürlüğe girecek

İzin

Ek-14'e ekleme yapılınca her madde için tarih belirlenecek


Bilgi notumuz için tıklayınız.

KKDİK Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Yönetmelik hakkında bilgi ve sorularınız için: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yardım Masası

Reach Global Services firmasının ortağı olan Çelik İhracatçıları Birliği adına, Genel Müdürümüz Doç.Dr. Hüseyin Soykan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almakta olup; konuyla ilgili görüş ve taleplerinizi, firmaya iletilmek üzere matil@matil.org adresine mail gönderebilirsiniz.
DİĞER HABERLER