5 TEMMUZ 2023
Pilot Ölçekli Çelik Üretim Laboratuvarı
Matil Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları bünyesindeki Pilot Ölçekli Çelik Üretim Laboratuvarında çelik alaşımları için ürün geliştirme çalışmalarıyla sizlere çözümler sunuyoruz. 50 kg ve 50kW kapasiteli döküm ocağımızda alaşımlama çalışmalarıyla farklı geometrilerde dökümler yapabilmektedir. Döküm çalışmalarının tüm aşamaları kimyasal analiz laboratuvarımızın faaliyetleri ile desteklenmekte ve istenen kimyasal kompozisyonu elde edilmesi sağlanmaktadır.

Sıcaklık ölçümü ve kimyasal analiz sürecinden sonra dökümler, hadde cihazımız için uygun ebatlar olan 20mm x 100mm x 200mm slab ve 20mm x 100mm x 200mm kütük formlarında gerçekleştirilmektedir. Bu ölçütler dışında sizin talep ve ihtiyacınıza uygun olarak farklı ebatlar için de çözümler geliştirilmektedir.

Ebatla beraber ısıl işlem için de sizin talebiniz olan reçeteye riayet edilmekte ve hassas sıcaklık kontrollü tav fırınında arzu edilen yapının kazandırılması sağlanmaktadır. Termodinamik haddeleme yeteneğine sahip hadde cihazında ısı ve sıcaklığın malzeme üzerindeki etkileri araştırılmakta ve tespit edilmektedir.

MATİL A.Ş. bünyesindeki akredite test/analiz laboratuvarları ile yapılan mekanik, kimyasal ve mikroyapısal analizler; tahribatsız muayene çalışmalarımızdan elde edilen süreksizlik ve iç yapı tespitleri ile elde edilen alaşımın karakterizasyonu saptanmakta, talep ve ihtiyaçlarınız doğrulanmış sonuçlarla karşılanmaktadır.
DİĞER HABERLER