• Çelik Sektöründe Gelecek İçin Ar-Ge, İnovasyon, Katma Değerli Ürün ve İşbirliği Şart

17 HAZİRAN 2016
Çelik Sektöründe Gelecek İçin Ar-Ge, İnovasyon, Katma Değerli Ürün ve İşbirliği Şart
Türk çelik sektörü, küresel çelik piyasalarında rekorlar kırdığı 2012 yılından sonra dünyada yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle üretim ve ihracatında gerilemeler yaşıyor. Bu gidişata dur demek isteyen Çelik İhracatçıları Birliği, tüm paydaşları ile beraber sektörü tekrar canlandırmak üzere harekete geçti. Çelik Sektörü SWOT Analizi ve Strateji Çalıştayı’nda buluşan sektör temsilcileri, Türk çelik sektörünün analizini yaptı ve gelecek stratejilerini belirledi. Çalıştayda, üretim ve ihracatta düşüşe neden olan zayıf yönleri güçlendirmek, tehditleri ortadan kaldırmak ve fırsatları değerlendirmek üzere stratejiler ortaya konulurken; Ar-Ge, inovasyon, katma değerli ürün üretimi, işbirliği ve konsolidasyon gerekliliği ön plana çıktı. Çalıştayda belirlenen stratejiler doğrultusunda sektörün gelişimine yön verecek bir yol haritasının çizilmesi için ilk adım da atılmış oldu.

2012 yılından bu yana yurtiçi ve yurtdışından kaynaklanan birçok sorun nedeniyle zorlu günler geçiren Türk çelik sektörü, ithal ikamesi yaratacak üretim ve ihracat artışına ulaşmak amacıyla çalışmalarına hız verdi. Bu amaçla Çelik İhracatçıları Birliği sektörün önde gelen temsilcilerini Çelik Sektörü SWOT Analizi ve Strateji Çalıştayı’nda bir araya getirdi. Çalıştayda, Türk çelik sektörünün mevcut durumu ortaya konularak, güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte sektörün önündeki fırsat ve tehditler tespit edildi. Sektörün uzun ve yassı ürün gruplarında detaylı analizi yapılırken; çalıştayda ilgili taraflar görüş alışverişinde bulundu. İlk adımda uzun ve yassı alt grubu SWOT analizlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, ardından alt grup analizlerini ortak paydada birleştirdiler. Son adım olarak TOWS Analizi ile stratejiler ortaya koydular. Bu stratejiler doğrultusunda sektörün geleceğine yön verecek eylem planlarının da en kısa zamanda belirlenmesi kararlaştırıldı.İki günlük çalıştayda sektörün güçlü yönleri; coğrafi konumu ve limanlara yakınlığı, güçlü yurtiçi çelik talebi, organizasyon gücü ve Türk çeliğinin bilinirliği sayesinde dış pazar genişliği ve çeşitliliği olarak belirlendi. Kamu-sektör, sektör içi ve ortak satın almalardaki işbirliği eksikliği, katma değeri yüksek ürün üreten tesislerin küçüklüğü ve/veya rekabetçi olmamasının yanı sıra sektördeki Ar-Ge, inovasyon ve katma değerli ürün eksikliği ise güçlendirilmesi gereken zayıf yönler olarak ortaya çıktı.

Nitelikli ürün gamıyla tüm dünya ülkelerini cezbeden ve yaklaşık 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk çelik sektörü; çelik kullanan sektörlerdeki büyümeyi, MENA ile Sahra Altı Afrika bölgesindeki talep artışını ve sıvı metal şarjıyla üretim yöntemine dönüşümü öncelikli fırsatlar olarak tespit etti. Sektörün üretim ve ihracatını tehdit eden unsurlar ise küresel piyasalarda dampingli/teşvikli ihracat, sektörün pazarları olan ülkelerin kendi sanayilerini kurarak ithal ikamesi yaratmaları ve İran tehlikesi, çeliğe alternatif olabilecek malzemelerin geliştirilmesi ve serbest ticarete aykırı korumacılık eğilimleri olarak belirlendi

Söz konusu çalıştayda SWOT analizinin ardından TOWS analizi yöntemiyle stratejiler belirlendi. Analiz doğrultusunda Türk çelik sektörünün bilinirliğinden de faydalanarak MENA ve Sahra Altı Afrika bölgesinde artan talebin değerlendirilmesi, talepteki artışa uygun Ar-Ge ve inovasyonun yapılması, sıvı metal şarjı ile üretim yöntemine dönüşümü sağlayacak Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesi, hedef pazarlardaki nihai kullanıcılarla işbirliğinin artırılması ve ortak hammadde alımı organizasyonu gibi stratejiler belirlendi. Ayrıca organizasyon gücünü kullanarak katma değerli yeni ürünler geliştirilmesinin ve mevcut ürünlere değer katabilecek kaynakların yaratılmasının yanı sıra sektör-kamu-sektör içi işbirliği sayesinde agresif, dampingli ve teşvikli ihracata karşı önlemler geliştirilmesi, şirket evlilikleri ve/veya konsolidasyon, çeliğe alternatif olabilecek malzemelere karşı Ar-Ge ve inovasyon yapılması ve atıl kapasiteyi kullanmaya yönelik teknolojik dönüşüm için ortak girişim kurulması da stratejiler arasında yer aldı.Sapanca Richmond Nua Wellnes Spa Otel’de gerçekleştirilen ve Çelik İhracatçıları Birliği’nin ev sahipliğini yaptığı Çelik Sektörü SWOT Analizi ve Strateji Çalıştayı’na, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı, Çelik İhracatçıları Birliği yönetim ve denetim kurulu üyeleri, İMMİB Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Danışmanı, TÇÜD, ÇEBİD, YİSAD ve BESİAD gibi sektörün önemli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve sektörün önde gelen temsilcileri katıldı. 

Çalıştayı değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “Türkiye ekonomisinin itici güçleri arasında yer alan Türk çelik sektörü; özellikle son 10 yılda çok önemli yol kat etti. Üretim ve ihracatta tarihi rekorlar kırdığımız 2012 yılında üretimde dünya 8.’si, ihracatta dünya 7.’si olma başarısını gösterdik. İnşaat çeliği ihracatında da dünya lideriydik. 2012 yılından sonra dünyada yaşanan bazı olumsuz gelişmeler Türk çelik sektörü üzerindeki baskısını fazlasıyla hissettirdi ve 2015 yılı da bizim en zorlu yıllarımızdan biri oldu. Yurtdışında yaşadığımız bu sorunlara yurtiçindeki olumsuz şartlar da eklenince ihracat ve üretimimiz beklentimizin çok altında kaldı. Bu durumun sonucu olarak 2015 yılında üretimde dünya sıralamasında 9.’luğa; ihracatta 10.’luğa; inşaat çeliği ihracatında da dünya 2.’liğine geriledik” dedi.

Demir tavında dövülür atasözünden yola çıktıklarını anlatan Ekinci, “Tavında dövülmez ise o çelik olmayacağı gibi zamanında atmamız gereken adımları atmazsak ilerde dünya ölçeğinde bir çelik sektörümüz de kalmayabilir. Çelik İhracatçıları Birliği olarak Türk çelik sektörünün başarılarını daha ileriye taşımak, küresel çelik sektörünün içinde bulunduğu ve uzun yıllar devam edeceğini öngördüğümüz olumsuz konjonktürden çıkmasını sağlamanın yanı sıra bu dönemi en az zararla atlatabilmesi ve kayıpların telafisi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diyerek açıklamalarına devam etti.

Çelik Sektörü SWOT Analizi ve Strateji Çalıştayı’nın sektörün geleceğine ışık tutan sonuçlara ulaştığını açıklayan ÇİB Başkanı Namık Ekinci sözlerini şu şekilde tamamladı: “Türk çelik sektörünün mevcut durumunu ortaya koyarak, güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte sektörümüzün önündeki fırsat ve tehditleri tespit ettik. Böylelikle sektörümüzün SWOT analizini yaptık. Sektörümüzün gerek üretim gerekse ihracatının sekteye uğramasına sebep olan zayıf yönlerini nasıl düzeltebileceğimizi, güçlü yönlerimiz ile birlikte fırsatları nasıl daha iyi değerlendirebileceğimizi, tehditlere karşı alınabilecek aksiyonları ve bu doğrultusunda çıkan sonuçlardan stratejiler belirledik. Elde ettiğimiz tüm bu verileri sektör temsilcilerimize sunacağız ve bir sonraki adım olan sektörümüzün stratejik yol haritasını çizeceğiz. Böylece sektörümüzün geleceği için daha sağlam adımlar atacak ve Türk çelik sektörünü tüm paydaşları ile beraber tekrar ayağa kaldıracağız.”

Kaynak; DEMİRCELİK
DİĞER HABERLER