• Çelik İhracatçıları Birliği, Çalıştayla Sorunlarını Aktardı

24 EKİM 2016
Çelik İhracatçıları Birliği, Çalıştayla Sorunlarını Aktardı
Çelik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü Prof. Dr. Kerem Alkin’in üstlendiği “Sektör Sorunları Çalıştayı”nda sektörün karşı karşıya olduğu sorunlar; yassı çelik sektöründe haksız rekabetin önlenmesi, Dâhilde İşleme Rejimi, kalitesiz, sertifikasız ve ikinci sınıf ürün girişi ile yapısal dönüşüm olmak üzere dört başlıkta ele alındı.

Çalıştaya Ekonomi Bakanlığı İthalat, İhracat, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Gümrük Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ve TSE temsilcileri ile yassı çelik üreten, tüketen firmalar, sektörel dernekler ve sanayi odaları katıldı.
Çalıştayda yaptığı konuşmada Türk çelik sektörünün mevcut durumuna, sektörde yaşanan gelişmelere ve sorunlara değinen Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Koçtürk yassı çelik özelinde değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de yassı çelik sektörünün genel çelik sektörüne kıyasla büyüme kaydettiğini belirten Serdar Koçtürk, “2016 yılının 9 aylık döneminde gerçekleştirdiğimiz 12.3 milyon tonluk ihracatımızın yüzde 17’sini yassı çelik ürünleri oluşturdu.Buna göre 2016 yılının dokuz ayında toplam yassı çelik ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış ile 2.1 milyon ton oldu. Amerika ve Avrupa Birliği’nde rakip ülkelere yönelik uygulanmaya başlanan koruma tedbirleri ve soruşturmaların önümüzdeki dönemde ihracatımızı daha da artırması beklenebilir” dedi.

İhracattaki büyümeye rağmen Türkiye’nin sac üretiminde dünyadaki payının 10 milyon ton ile yüzde 1.5 seviyelerinde kaldığını açıklayan Serdar Koçtürk, “Yassı çelik ürünleri otomotivden makinaya, beyaz eşyadan savunma sanayine, gemi inşadan enerji ve elektronik sektörüne kadar hemen hemen her alanda kullanılıyor.

Türk sac sanayisinin de bu sektörlerle aynı paralelde büyümesi ve rekabetin daha az olduğu katma değerli ürünlere geçmesi gerekiyor. Bu bağlamda ihracat pazarlarımızda daha aktif olmak da mümkün olacaktır” diye konuştu.
T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Kadir Bal ise yaptığı konuşmada çalıştayda çıkan sonuçları hem Ekonomi Bakanlığı hem de ilgili bakanlıklarla paylaşacaklarını ve çözümü için gereken tüm koordinasyon çalışmalarını üstleneceklerini söyledi ve şöyle devam etti:

“Çelik sanayisi olmayan ülkelerin gelişmesi mümkün değildir. Otomotiv, beyaz eşya, gemi gibi tüm sektörlerin ihracatında da önemli bir payı bulunan çelik sektörünün güçlü bir şekilde desteklenmesi ve yaşatılması gerekiyor. Bizler de Türk çelik sektörü temsilcileri ile irtibat halindeyiz. Sorunlarını dinliyor, daha iyi performans sergilenebilmesi için aksayan yönleri düzenlemeye çalışıyoruz. Çalıştaydan çıkan sonuçları da tekrar gözden geçireceğiz ve Ekonomi Bakanımızla paylaşarak mevcut politikalarda yapmamız gerekenleri tespit edeceğiz. Türk çelik sektörümüzün güçlendirilmesi için elimizden geleni yapacağız.”
DİĞER HABERLER