• Çelik ve Makinecilerden Ar-Ge Projesi İçin Ortaklık

1 AĞUSTOS 2023
Çelik ve Makinecilerden Ar-Ge Projesi İçin Ortaklık
Ar-Ge, inovasyon, teknoloji geliştirme, akredite laboratuvar hizmetleri ve mesleki ve teknik eğitim alanlarında uzman kadrosuyla hizmet veren MATİL (Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş.) sektörü ileri taşıyacak çalışmalarına devam ediyor.Ar-Ge Merkezi-sanayi iş birliklerinin kapsamını genişletmeyi hedefleyen MATİL ile makine imalat sanayinin çatı örgütü Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde, MAKFED ve üyeleri ile MATİL arasında iş birliği ve ortak çalışma imkanlarının ortaya çıkarılması/değerlendirilmesi, Ür-Ge/Ar-Ge çalışmalarının yapılması, eğitim organizasyonları ile test ve analiz hizmetlerinin gerçekleşmesine yönelik çalışma esaslarını, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsıyor. İmzalanan protokolün bir yıl süre ile geçerli olacağı ve sürenin bitiminden bir ay öncesine kadar itiraz olmadığı sürece süresinin 1 yıl uzayacağı belirtildi.

“Katma değeri yukarı taşıyacağız”

Çelik sektöründe hizmet veren üretici ve tüketici konumundaki sanayicilerin iş birliğinin önemini vurgulayan MATİL Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, makina imalat sanayinin üretim ve ihracatındaki katma değeri yukarıya taşıyacak ortak Ar-Ge projeleri de geliştireceklerini söyledi. Tecdelioğlu şöyle devam etti: “Çelik ve makine sektörlerinin güçlerini birleştirdiği bu iş birliğinin her iki sektöre de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Birbirinden ürün alan, birbirinden faydalanan sektörler olarak üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz. Makine sanayinin de sanayi-üniversite iş birliği altında bir projenin içine girmesini arzuluyoruz. İş birliğinin içeriğiyle makine sektörünün ihtiyacı olan testleri burada yapacağız. Laboratuvarımızı tanıtacağız. Çünkü biz burada makina sektörünün ihtiyacı olan ürün geliştirme veya ocak makina parçalarının testlerini yapabiliyoruz.”

İTÜ’de makina ekosistemi kuruluyor

 Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye'nin dış ticaret açığında en büyük bölümün, yatırım ve ara mallardan geldiğini söyledi. Dalgakıran, "Türkiye'nin yatırım malları dediğiniz zaman makine üretiminde Avrupa'nın da 5. büyük ülkesiyiz. Bu alanı geliştirerek Türkiye'nin dış ticaret sorununu çözebileceği bir alan olduğunu biliyoruz. Bu önemli iş birliğini canı gönülden destekliyoruz.Aynı zamanda biz de İTÜ kampüsü içerisinde federasyon olarak yerleşeceğiz. Bu iş birliğini önemli bir şekilde geliştirmeyi, burayı da makine ve paydaşlarının teknolojik gelişmenin ana merkezi haline getirmeyi planlıyoruz." dedi. Sadece bir AR-GE merkezi değil, bir ekosistem kuracaklarının altını çizen Dalgakıran; ölçme-değerlendirme laboratuvarları, malzeme bilgisi, insan kaynağı, bilgi alışverişi ve teknolojik çalışmalar ve çeşitli iş birliklerini üniversite çatısı altında gerçekleştireceklerini kaydetti.
DİĞER HABERLER