• Demir-Çelik ve Demirdışı Metaller Strateji Belgesi

3 ŞUBAT 2017
Demir-Çelik ve Demirdışı Metaller Strateji Belgesi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 25 Aralık 2015 tarihli ve 28508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planına (2012-2016)” ait uygulama sürecinin 2016 yılı sonu itibariyle sona erdiği belirtilmektedir. Yazının devamında, bahse konu uygulama süreci sonrasında metal sektörünün rekabet edilebilirliğinin sürdürülerek artırılması amacıyla sektör paydaşlarının ortak mutabakatıyla sorunların ortaya konup, çözüme yönelik yol haritasının belirlenmesinin büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kapsamında söz konusu Strateji Belgesinin yenilenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 02 Kasım 2016 tarihinde bir çalıştay gerçekleştirilmiş olup, çalıştay sonucunda 2017-2020 yıllarını kapsayan “Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” taslağı hazırlandığı ifade edilmektedir.

DİĞER HABERLER