• 2015 Yılında 31.5 Milyon Ton Ham Çelik Üretimi Gerçekleştirildi

3 ŞUBAT 2016
2015 Yılında 31.5 Milyon Ton Ham Çelik Üretimi Gerçekleştirildi
Hammadde maliyetleri ile nihai mamul fiyatları arasındaki makasın daralması, açık bir pazar olan Türkiye’ye yapılan düşük fiyatlı ve kalitesiz ürün ithalatının hızla artması, Türk çelik sektörünün girdi maiyetleri üzerindeki yüklerin rekabet gücünü zayıflatmaya devam etmesi ve uluslararası piyasalardaki keskin rekabet koşulları gibi nedenler, Türkiye’nin ham çelik üretimindeki hızlı düşüşün devam etmesine yol açtı.

2015 yılı boyunca fiyatlardaki gerileme eğiliminin devam etmesi ve düşük fiyatlı ithalatın kademeli olarak artması sonucunda, Türk tesislerin kâr marjları üzerindeki daralma devam etti ve bu durum ham çelik üretimine düşüş şeklinde yansıdı.

2015 yılında Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, 2014 yılına kıyasla % 7.4 düşüşle 31.52 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Hurdadan üretim yapan elektrik ark ocaklı tesislerin üretimleri % 13.8 gibi çarpıcı bir oranda düşüş göstererek 20.48 milyon tona gerilerken, demir cevheri ile kömür üzerinden üretim yapan yüksek fırınlı entegre tesislerin üretimleri ise % 7.3 artış göstererek 11.03 milyon tona ulaşmayı başardı.

2015 yılında demir cevheri fiyatlarındaki düşüşün, hurdaya göre daha yüksek oranlı gerçekleşmesi ve entegre üretim metodunun avantajlı hale gelmesine bağlı olarak, elektrik ark ocağı yönteminde marjlar daralırken, yüksek fırınlı tesisler üretimlerini artırma avantajına sahip oldu.

2015 yılında Türkiye’nin kütük üretimi, önceki yıla kıyasla % 5.6 düşüşle 23.23 milyon tona gerilerken, slab üretimi de % 12.1 gibi çarpıcı bir artışla 8.29 milyon ton seviyesine düştü. 2015 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı % 75.4 artışla 4.57 milyon tona, slab ithalatı da % 78.5 artışla 2.81 milyon tona ulaştı. Türkiye’de yerli üretimde yaşanan düşüş, ithalat yoluyla karşılandı.

Aralık ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, önceki yılın aynı ayına kıyasla % 1.6 düşüşle 2.67 milyon tona geriledi. Aralık ayında elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimleri % 5.3 düşüşle 1.71 milyon tona, yüksek fırınlı entegre tesislerin üretimleri ise % 5.7 artışla 961 bin tona ulaştı. Aralık ayındaki 2.67 milyon tonluk ham çelik üretim miktarı, Kasım ayına kıyasla % 1.3 oranında artışa işaret etti.
DİĞER HABERLER