• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Nükleer Kümelenme Programı

11 AĞUSTOS 2017
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Nükleer Kümelenme Programı
Ankara Sanayi Odasının koordinatörlüğünde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında başvuru süreci yürütülen Nükleer Sanayi Kümelenmesi NÜKSAK Projesi, Bakanlık tarafından desteklenmeye uygun görülmüştür. 

Bu kapsamda projenin tanıtımı ve üye firmalarımızın projede yer almak için taleplerinin değerlendirildiği toplantı 5 Nisan 2017  günü Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.
 
İlgili Proje’nin Destek Sözleşmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Odamız arasında 2 Mayıs 2017 tarihinde Bakanlık ev sahipliğinde düzenlenen törende imzalanmıştır.
 
Proje kapsamına ilişkin bilgiler özetle;
 
Proje kapsamında oluşturulan kümede Ankara, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa, Adana ve Malatya illerinden üreticiler yer almaktadır.
Proje paydaşları:
Proje Yürütücüsü: Ankara Sanayi Odası Nükleer Sanayi Kümelenmesi NÜKSAK İktisadi İşletmesi


İş Birliği Kuruluşlar:
o   İstanbul Sanayi Odası
o   Kocaeli Sanayi Odası
o   Adana Sanayi Odası
o   İstanbul Teknik Üniversitesi
o   Gedik Üniversitesi’dir.
 
•Kümede; vana, pompa, elektrik-elektronik malzeme, boru ve bağlantı elemanları, basınçlı kap ve kazan, kaynak malzemeleri ve ekipmanları, çelik konstrüksiyon yapı, vinç, enstrümantasyon ve kontrol ekipmanı ile otomasyon ve yazılım üreticileri yer almaktadır. 

•Proje başvurusu sırasında firmalardan Bakanlığa iletilmek üzere taahhütname alınmış olup, şu aşamada 7’si Ankara Sanayi Odası üyesi olmak üzere toplam 29 firmanın taahhüdü bulunmaktadır. Bu sayı projeye yeni katılmak isteyen firmalar ile güncellenmektedir. Faaliyetlerin başlamasının ardından kümeye katılımda kısıtlamalar söz konusu olacaktır.

•Projede özel olarak, NÜKSAK üyelerinin nükleer santraller ile diğer elektrik üretim santrallerinde kullanılabilecek vasıfta ürün ve hizmetlere ilişkin tasarım, imalat, montaj ve test yeteneklerinin geliştirilmesine odaklanılacaktır.

•Proje kapsamındaki faaliyetleri yürütmek için Odamız tarafından bir iktisadi işletme kurulmuş ve BSTB tarafından onaylanmıştır.

•Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Desteğinden yararlanılan proje 5 yıl sürecek olup toplam maliyeti 32 milyon TL civarındadır.

•Proje sonrasında Bakanlık tarafından 5+2 senelik bir denetleme ve gözetim süresi bulunmaktadır.

•Söz konusu maliyetin (KDV hariç) %50’si küme firmaları ve işbirliği kuruluşlarının nakdi ve ayni katkısı ile karşılanacak, %50’si Bakanlık tarafından finanse edilecektir. 

•Projenin ilk yıl bütçesi yaklaşık 10 milyon TL olarak belirlenmiştir.

•Bütçe harcamalarını ağırlıklı olarak; karmaşık analizler, paslanmaz çelik için Ar-Ge çalışmaları, küme için personel ve fiziki mekan giderleri oluşturmaktadır. 

Toplantının sonucu olarak; projede yer almak isteyen firmaların ekteki  taahhütnameleri şirket antetli kağıdında, kaşe ve imzalı olarak kargo ile Odamıza ulaştırmaları gerekmektedir.  

Bilgilerinize  ve değerlendirmelerinize sunarız,
 
Evrak iletişim adresi:
Ceyda Mine Polat – Ankara Sanayi Odası
Atatürk Bulvarı No.193 Kavaklıdere ANKARA 
DİĞER HABERLER