• Söyleşi: Matil, Çelik Sektöründe AR-GE ve İnovasyonu Destekleyecek

2 MAYIS 2016
Söyleşi: Matil, Çelik Sektöründe AR-GE ve İnovasyonu Destekleyecek
Matil A.Ş.Genel Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Soykan, Matil A.Ş.’nin sağlayacağı hizmetlere ilişkin soruları yanıtladı.

Matil A.Ş.’nin kurumsal kimliği hakkında bilgi verir misiniz? Kurulma amacı, nerede kurulduğu, vizyonu ve kalite politikası gibi konularda bilgiler verir misiniz?

Bilindiği gibi, tüm sektörler son yıllarda hızla teknolojiyi üretim süreçlerine dâhil etmeye başladı ve yüksek katma değerli ürünlerin üretimine yöneldi. Türk çelik sektörünün gelişimi adına çalışmalar yürüten Çelik İhracatçıları Birliği de sektörün bu alandaki eksiklerinin farkındaydı ve çelik sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak, sürdürülebilirliğine katkı verecek çalışmalarına ağırlık verdi. Bu doğrultuda Birlik, oldukça uzun süren bir hazırlık aşamasının sonrasında sektöre Ar-Ge, inovasyon, teknoloji geliştirme, akredite laboratuar hizmetleri, ürün uygunluk değerlendirmesi ile mesleki ve teknik eğitim alanlarında hizmet vermek üzere MATİL Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuarları A.Ş.’yi kurdu. 2012 yılı Kasım ayında kurulan şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci tarafından yürütülürken genel müdürlüğünü ben üstleniyorum. Çelik İhracatçıları Birliği’nin Harbiye ofisinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

MATİL A.Ş. olarak temel görevimiz; çelik ve ilgili sektörlerin ihracatını ve uluslararası rekabet gücünü arttırmaya yönelik Ar-Ge, ürün yelpazesini geliştirme, maliyet azaltma, kalite arttırma, kalite sürdürme, uluslararası mevzuatlara uyum sağlama amacıyla tesis kurma, danışmanlık verme ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmaktır. Vizyonumuz; Türkiye çelik sektörünün teknolojik seviyesinin artması için ileri düzeyde araştırmalara olanak tanıyan sürdürülebilir altyapılar kurarak ülkemizin hizmetine sunan, sektörün rekabet gücünü artıran, üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunan çalışmalara önderlik eden ve destek olan bir teknoloji merkezi olmaktır.

Belirlediğimiz tüm bu hedeflerimizi ISO 9001 standardı şartlarına uygun olarak planlı, sistematik şekilde yürütüyor ve belirlediğimiz kalite politikamız çerçevesinde sürekli iyileştirerek geliştirmek için çalışıyoruz. Hizmetlerimizi bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve güvenilirlik içinde sürdürmek en temel ilkelerimiz arasında yer alıyor. Sektörümüzle ilgili güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Yılın 2. Yarısında başlayacak test ve analiz hizmetlerimizin Ulusal ve Uluslararası standartlara ve müşteri beklentilerine uygunluğunu garanti ediyor ve güvenilirliği sürekli sağlanan sonuçlar sunacağını öngörüyoruz. Ayrıca çalışanların teknik ve bireysel yetkinliklerini sürekli geliştiriyor, ekip çalışması ruhuyla mevcut seviyemizi iyileştirmek için katılım ve paylaşım ortamının sürdürülebilir olmasına büyük önem veriyoruz.

Hizmetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Matil A.Ş. olarak Türk çelik sektörünün ilk bağımsız Ar-Ge ve teknoloji merkezi olacak Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM) projesini yürütüyoruz. Bu alanda yoğun çalışmalar içerisindeyiz. ÇETAM projesi kapsamında kurulacak olan test ve analiz laboratuvarları kapsamında akredite test hizmetleri sunacağız. Bu alanlardan biri olan mekanik testler kapsamında;

2500 kN kapasiteye kadar çekme testi, yüksek ve düşük çevrim yorulma testleri, sertlik (rockwell, brinell, vickers) ölçümü, 450 joule kapasiteye kadar darbe testi, nervürlü inşaat çeliklerinde nervür geometrisi ölçümü ve 50 mm çapa kadar inşaat çeliklerde bükme ile ters bükme testi yapabileceğiz.

Kimyasal analiz kapsamında; optik emisyon spektrometresi ile çelik malzemelerde kimyasal analiz, katı yakıtlarda CHS ve TGA analizleri ile birlikte ısıl değer ölçümleri yapacağız.

Malzeme analizi kapsamında ise metalografik numune hazırlama sistemi mevcut olup, optik ve stereo mikroskoplar ile mikro ve makro incelemeler yapılacak. Taramalı Elektron Mikroskobu ile de hasar analizi çalışmaları ve detaylı mikroyapı analizleri yapılmasını planlıyoruz.

Ayrıca laboratuarlar kapsamında yer alacak olan Pilot Ölçekli Üretim ve Simülasyon birimi ile 50 kg kapasiteye kadar çelik dökümü, 1250 dereceye kadar tavlama işlemleri ve 22 mm’ye haddeleme işlemleri yapılabilecek. Bu sistem ile nihai ürüne kadar entegre bir üretim süreci simüle edilebilecek. Factsage yazılımı ile termokimyasal reaksiyonlara ilişkin hesaplamalar gerçekleştirilecek.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarınız var mı? Firmalara yönelik ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

MATİL A.Ş., Çelik İhracatçıları Birliği’nin sektörün Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını yürütmek üzere kurduğu bir şirket ve elbette bu alanda faaliyetler hayata geçireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi sektörün bu alandaki eksiğini kapatacak şu an kurulum aşamasında olan Çelik Test ve Araştırma Merkezi projesi üzerinde çalışıyoruz. Merkezin faaliyete geçmesinin ardından test analiz maliyetlerinin düşürülmesini, sektörün rekabet gücünün artırılmasını, Ar-Ge ve İnovasyon kapasitesinin geliştirilmesini, yurtiçi ve yurtdışı satışlar için gerekli uygunluk değerlendirme hizmetinin verilmesini planlanıyoruz. Üniversite-sanayi işbirliğinde her iki kesimin de beklentilerini karşılayacak bir çalışma ortamı/ortak akıl platformunun oluşturulması, yeni ve katma değeri yüksek çelik ürünlerinin geliştirilmesi, sektörde çalışan ve istihdam edilecek personelin niteliklerinin artırılması da yine merkezimizin tüm firmalara sağlayacağı avantajlar arasında yer alıyor.

Merkezimiz test cihazlarıyla yapılacak sertifikasyon testlerine ek olarak, malzeme ve proses geliştirmeye imkan sağlayacak altyapısı sayesinde sektörün karşılaştığı sorunların çözümünde etkin rol alacak. Proses ve Malzeme Geliştirme projeleri öncelikli hedeflerimiz arasında olacak. Ayrıca ÇETAM, sanayi kuruluşlarına bilgi ve teknoloji transferi sağlanarak işbirlikleri ivmelendirilecek ve kuruluşların yenilikçi projeler geliştirmesine de katkı sağlayacak.

Mesleki ve teknik hizmetler veriyor musunuz?

Çelik bilimi ve teknolojisi, ürün karakterizasyonu ile sektörün mikro ve makro yapı özelliklerine yönelik eğitimler düzenlemeyi planlıyoruz. Bu eğitimlerin amacını, sektör çalışanlarının çelik bilimi ve teknolojisi üzerine olan bilgilerini pekiştirmek ve çelik endüstrisinin teknolojik problemlerine olan yaklaşımlarını iyileştirmek olarak açıklayabiliriz.

Mesleki eğitimlerimizin yanı sıra, yine hem merkez personeli hem de sektör çalışanları ile üniversitedeki araştırmacılara yönelik çalışma çözümü, takım çalışması, zaman yönetimi, inovasyon süreçleri, ulusal ve uluslararası desteklere yönelik proje döngüsü yönetimi (PCM), sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk gibi konularda farkındalık ve kapasite geliştirme eğitimleri de düzenleyeceğiz. Kapasite geliştirme eğitimleri ile çelik sektöründe (özellikle Ar-Ge) projeler geliştirme ve yürütme ile patent oluşturma farkındalığı yaratma ve bu yönde alışkanlık geliştirmek için yoğun çaba harcayacağız. Hem teknik/mesleki hem de kişisel gelişim eğitimlerinin planlanmasında merkezimiz, üniversite ve sanayi arasında aracı ve uygulayıcı konumunda olacaktır.

ÇETAM projesi hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

Öncelikle ‘Çelik Test ve Araştırma Merkezi’ projesi kuruluşunun temelinde, ilgili sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, mesleki birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliklerinin yapılacağı Ar-Ge ve inovasyona dayalı bir çalışma ortamı ve ortak akıl platformu oluşturulması fikri yatıyor. Bu doğrultuda Merkezin çalışmalarını yürütmek üzere kurulan MATİL şirketimiz tarafından sektörün beklentileri, yurtdışı iyi uygulamalar konusunda tüm fizibilite ve hazırlık çalışmaları yapıldı. 2013 yılında ilk adımlar atılarak İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan “Doğrudan Faaliyet Desteği” alındı ve “Çelik Test ve Araştırma Merkezi” İstanbul’da güdümlü proje desteği almaya hak kazanan ilk proje oldu. 2014 yılında Kalkınma Bakanlığı’ndan da merkez laboratuvarın fiziki kurulumu için gerekli onaylar alındı ve İTÜ Maslak kampüsünde fiziki kurulum çalışmalarına böylece başladık. Proje süremiz 2 yıl. Bu süre sonunda uluslararası geçerliliği olan sektörel ilk ortak merkezimiz faaliyete başlamış olacak. Çelik İhracatçıları Birliği bünyesinde yürütülecek projenin ortakları İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye İhracatçıları Meclisi olurken; projenin iştirakçilerini ise Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ve Çelik Boru İmalatçıları Derneği olarak belirtebiliriz. Çalışmalarımızı; araştırma kuruluşları, çeliği direkt yapısal malzeme girdisi olarak kullanan sektörler, bu sektörlerde faaliyet gösteren dernekler, yurtdışında faaliyet gösteren sertifikasyon ve Ar-Ge kuruluşları ile eşgüdümlü olarak planlayacak ve yürüteceğiz.

Sektörün ilk bağımsız merkezi olacak Çelik Test ve Araştırma Merkezi faaliyete geçtiğinde çelik sektörü başta olmak üzere çelik kullanan ana sektörlere de hizmet verecek. Bu hizmetleri; test, analiz ve malzeme karakterizasyonu, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve diğer kamu kurumlarıyla ortak yarar ve sözleşme temelli Ar-Ge ve inovasyon projeleri gerçekleştirmek olarak sıralayabiliriz. Merkez ayrıca mesleki ve teknik eğitim ile danışmanlık hizmetleri de verirken sektörel bir veri merkezi olarak da faaliyet gösterecek. Ayrıca proje kapsamında hem akredite test hizmetleri sunulması hem de çelik malzemelerde araştırma çalışmalarına yönelik pilot ölçekli üretim ve metal şekillendirme çalışmaları yapılabilecek.

Çelik Test ve Araştırma Merkezi’mizin temel hedefi; sıvı çelik üreticileri ile başlayan zincirin halkalarını oluşturan her ölçekteki işletmeler ile işbirliği yaparak onların çözüm ortağı olmak ve bu alanda yapılan faaliyetlerde öncü bir rol üstlenip Türkiye’nin çevre ülkeler açısından da bir bilim ve teknoloji üssü haline gelmesini sağlamak.

Çelik Test ve Araştırma Merkezi’nin sunacağı hizmetler sayesinde sektörümüzün dünya piyasalarındaki rekabet gücü artacaktır. Çelik İhracatçıları Birliği olarak diğer tüm sektörlere de öncülük etmekten dolayı mutluyuz. Bu konuda yeni yatırımların ve girişimlerin önünü açmasını diliyoruz.

Sadece ÇİB üyelerine mi hizmet veriyorsunuz?

Çelik Test ve Araştırma Merkezi’miz çelik sektörü başta olmak üzere çelik ve metal kullanan tüm ana sektörlere de hizmet verecek.
DİĞER HABERLER