14 MAYIS 2016
İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan bir yazıda, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanıldığı bu kapsamda İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası iş yapma tecrübesi kazandırılmasını teminen ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin anılan şirketlere aktarılması amacıyla Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan İnovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Tic. Ve Yatırım A.Ş. danışmanlığında “İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi” çalışmasının başlatılması planlandığı bildirilmektedir.

Aynı yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan onayı alınan anılan proje ile ilgili inovasyon çalışmalarının etkinliğini arttıracak, rekabetçiliği sürdürülebilir ve takip edilebilir hale getirecek “Kurumsal İnovasyon Sistemi’nin” oluşturulmasının hedeflenlendiği ifade edilmektedir.
Anılan proje kapsamında;
Türkiye’nin önde gelen 50 yenilikçi ve girişimci üniversitesinden, 11 ay boyunca toplamda 100 ihracatçı firmaya inovasyon kapasitesini yükseltmesi için mentörlük yapması,
Söz konusu üniversitelerden, İnovasyon Yönetimi alanında çalışmakta olan akademisyenleri bu proje için gönüllülük esasına göre görevlendirmeleri,
Görevlendirilen akademisyenlerin 11 ay boyunca kendi bölgeleri için TİM tarafından belirlenecek toplamda 100 ihracatçı firmaya inovasyon kapasitesini yükseltmesi için mentörlük yapması,
Proje kapsamında görevlendirilen her akademisyen için İstanbul’da bulunan üniversite akademisyenlerine aylık 4.000.-TL (KDV Hariç), İstanbul dışında bulunan üniversite akademisyenlerine ayda 3.000.-TL (KDV Hariç) sabit     bir ücretin ödenmesi,
Mentörlere ödenecek aylık ücretin yüzde 25’i Meclisimiz, yüzde 25’i projeye katılacak firmaların üyesi olduğu ihracatçı birliği tarafından [her firma için İstanbul içi 1.000.-TL(KDV Hariç), İstanbul dışı 750.-TL (KDV Hariç)], geri kalan yüzde 50 oranındaki kısmın ise, projeye katılacak firmalar tarafından karşılanması,kararlaştırılmış olduğu ve detaylı bilgilerin daha sonra gönderileceği bildirilmektedir.

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

DİĞER HABERLER