5 ŞUBAT 2016
Çelik Yapılar Yönetmeliğe Kavuşuyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çelik yapılar yönetmeliğini hazırlayarak yayımlanmak üzere Başbakanlık’a gönderdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın imzası ile Başbakanlığa gönderilen yönetmelikte; çelik yapıların tasarım, hesap ve yapım esasları ülke birikimleri dikkate alınarak uluslararası norm ve standartlara uygun olarak belirlendi. Bu yönetmelik ile ülkemizdeki mühendislik bilgi birikimi ve pratiği göz ardı edilmeden, ortak bir tasarım yaklaşımının kullanılması ve uygulamaların kontrol edilebilir hale gelmesi sağlanacaktır.

Büyük bölümü yüksek deprem riski altında olan ülkemizde çelik yapıların kullanımında son yıllarda gözlenen artışa karşın çelik yapıların hesap, tasarım ve yapım kurallarında, 1980 yılından bugüne kadar herhangi bir güncelleme yapılmamıştır. Uluslararası norm ve standartlar dikkate alınarak yapılan bu mevzuat ile çelik yapılar yönetmeliğine kavuşmuş olacak.

Yapısal çelik tasarımının daha etkin, verimli ve daha güvenli hale getirilmesi amacıyla, en son teknolojik gelişmelere ve ülkemiz koşullarına uygun çelik yapılar yönetmelik taslağı hazırlandı. Taslak onaylanması için Başbakanlık’a gönderildi.

ÇELİK YAPILAR YAYIMLANAN YÖNETMELİK İLE HIZ KAZANACAK…

Yönetmelik çalışmaları, Bakanlığımız Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi öncülüğünde oluşturulan çalışma gurubu ile yürütüldü. Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileri ve odalar olmak üzere 150 nin üzerinde paydaşın görüşleri ile mevzuat geliştirilmiş, paydaşların katılımları ile çalıştay düzenlenerek, konunun taraflarca tartışılması sağlandı, elde edilen geri bildirimler sonucu taslağa nihayet verildi.

Bu yönetmelikle yapısal çelik sektöründe faaliyet gösteren, çelik üreticilerimizin, proje ve denetim işlerinde çalışan müellif ve müşavirlerimizin gerekse yüklenicilerimizin önü açılmış, belirsizlikler giderilmiş ve bu sayede sektöre ivme kazandırılmış olacaktır. Sektörün rekabet gücünü ve üretimini artırmaya yönelik gayretlerine bir katkı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geliyor. Yönetmelikle proje ve müşavirlik firmalarımızın, çelik yapı uygulayıcılarımızın ve yapısal çelik sektörümüzün üretimini ve uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmada önemli bir adım atılacaktır.

Bakanlık, Yönetmeliğin yayınlanmasının ardından, eğitici dokümanların hazırlanması, sektörün eğitilmesi için aktif çalışmalar yürütecek olup, bölgesel eğitim seminerleri ile ülke genelinde eğitim çalışmalarını sürdürecektir.
DİĞER HABERLER