İnovasyon
Çelik sektörünün daha teknolojik ve katma değer meydana getiren bir yapıya geçiş çalışmalarına katkı vermek amacıyla MATİL: 

  • Ürün İnovasyonu,
  • Hizmet inovasyonu,
  • Pazarlama İnovasyonu ve 
  • Organizasyonel İnovasyon 

faaliyetlerinde yer almaktadır.