MATİL Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş. Laboratuvarı olarak politikamız metalik ve metal dışı malzemelerde uygulanan test/analiz hizmetlerini, iyi mesleki ve teknik uygulamalar göstererek,test/analiz metodunun öngördüğü gereklilikleri yerine gererek,eğitimlerle uzmanlıkları geliştirilen personelimizle tam zamanında, hatasız ve güvenilir olarak sunmaktır.

Test/analiz hizmetlerinde ulusal ve/veya uluslararası standart test/analiz metotları kullanılmakta olup,test/analiz metotlarında değişiklikler yapılması durumunda geçerli kılma çalışmaları yapılmaktadır.Bu amaçla, laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025'e uygun bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuş olup, standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Tüm laboratuvar personelinin bu dokümanları öğrenmeleri ve test/analiz çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika,usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur.

Laboratuvarımızın hedefi, müşterilerle yapılan işbirliğinin de yardımıyla, müşteri şikâyetlerinin önlenmesi,müşteri beklenlerinin karşılanması, dolayısıyla müşteri memnuniyetinin arttırılması konusunda gerekli tüm çalışmaları yapmaktır.Tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kalite,laboratuvarımızın temel ilkeleridir.

MATİL Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş. üst yönetimi olarak; Kalite Yönetim Sistemi'ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardı, müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.