“08 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli fiyatlar olup; KDV dahil değildir”TEST-ANALİZ ADI STANDART AÇIKLAMALAR ÜCRET
(TL/ADET)
 
FİZİKSEL VE MEKANİK TEST LABORATUVARI
Çekme Testi TS EN ISO 6892-1*    
TS EN ISO 15630-1*
TS EN ISO 15630-2
TS EN ISO 15630-3 Nervürlü inşaat çeliği Ø ≤ 25mm 100 
TS 708* 25mm<Ø<40mm 125 
ISO 15835-2 Ø = 40 mm 150 
BS 4449* Ø50mm 200 
BS 6744 Ön gerilmeli malzemeler Ön gerilmeli çubuk. ≤ 36mm 125 
BS 4482 Ön gerilmeli tel 125 
BS 4483 Halat ( çekme) 125 
ASTM A370*, ASTM E8 Civata Civata M6 - M16 (250 KN) 100 
ASTMA 615/615-M M18-M25 (600kN) 125 
ASTM A706 / A706M M25+ 175 
DIN 488-2 Hazırlanmış numune Ø1 - 16 mm yuvarlak 100 
NEN 6008/BRL0501 Ø16+ mm 125 
NBN A 24 - 301 0- 30 mm yassı 100 
NF A35 - 80-1 30+ mm yassı 125 
Basma Testi DIN 50156 - 150 
Yüksek Çevrimli Yorulma Testi Civata 2x106 1400 
TS EN ISO 15630-1* 5x106 1750 
TS 708* 10x106 3500 
BS 4449* Nervürlü inşaat çeliği (5 milyon) Ø ≤12 mm 1600 
BS 6744 12 mm<Ø>20 mm 1700 
DIN 488-2* 20 mm≤Ø>32 mm 1800 
BRL 0501(NEEN 6008)* Ø =32 mm , 36 mm 1850 
EN 10080 Ø =40 mm 2000 
ISO 15835 Ø =50 mm 2500 
Nervürlü inşaat çeliği (2 milyon) Ø ≤20 mm 1400 
20 mm≤Ø>32 mm 1500 
Ø =32 mm , 36 mm 1600 
Çubuk =40 mm 1750 
Nervürlü inşaat çeliği (3 milyon) Ø ≤20 mm 1500 
20 mm≤Ø>32 mm 1700 
Çubuk =32 mm 1900 
Düşük Çevrimli Yorulma Testi SI 4446 - 500 
SI 739
UNE 36065
PN-H-93220
EN ISO 15835
Nervür İnceleme TS 708* Bütün çaplar 125 
TS EN ISO 15630-1*
BS 4449*
DIN 488-2
BRL 0501(NEN 6008)*
NBN A24-301
NF A35-80-1
ASTMA615/615-M
Bükme Testi TS EN ISO 15630-1*
Bükme
- 75
TS EN ISO 15630-2
Geri Bükme

Test numunesi ≤ 25 mm 100
TS EN ISO 15630-3 25 mm  100
TS 708* 40 mm test numunesi  125
TS ISO 5173 50 mm test numunesi
150
BS 4449*

BS 6744
BS 4482

BS 4483
DIN 488-2
BRL 0501(NEEN 6008)
EN ISO 7438
ASTM A 370
ASTMA615/615M
ASTM A706 / A706M
NBN A24-301
NBN A24-301

3 Nokta Eğme Testi TS 205-1 EN ISO 7438* - 300 
ASTME290
Çentik Darbe Testi Oda Sıcaklığı,(0°C) 125 
TS EN ISO 148-1* (-20°C) 175 
ASTM E23 (-40°C) 200 
(-80°C) 500 
 
KİMYA VE KÖMÜR ANALİZLERİ LABORATUVARI
Kimyasal Analiz Numune Hazırlama ASTM E1806* Tüm Demir ve Çelik Alaşımlarda Optik
Emisyon Spektrometresi ile Kimyasal
Analiz (C, Mn, Si, P, S, Ni, Cr, Cu, Mo, V, Ti,
Al, Nb, W, As, Sn, Co, Pb, B, Sb, Ta, Zr, Bi,
Ca, Mg, Se, Te, Zn, Ce, La, N, O, Fe)

Kesme, taşlama ve zımparalama dahil numune hazırlama ücreti dahildir.
TS EN ISO 14284*
Düşük Alaşımlı Çeliklerde Kimyasal Analiz ASTM E415* 125 
Paslanmaz Çeliklerde Kimyasal Analiz ASTM E1086* 175 
Yüksek Manganlı Çeliklerde Kimyasal Analiz ASTM E2209* 175 
Dökme Demirde Kimyasal Analiz ASTM E1999 175 
Kömür Numune Hazırlama ASTM D2013/D2013M*   Sadece uçucu madde ve kül tayini istenirse;
bünye nemi, toplam nem ve numune
hazırlama ücreti bir defa eklenir. Birim
analiz ücreti 70 TL'dir
90 
TS 4744*
Kömürde Toplam Nem Tayini ISO 589-B2*   100 
Kömürde Bünye Nemi ASTM D7582*   100 
Kömürde Kül Tayini ASTM D7582*   100 
Kömürde Uçucu Madde Tayini ASTM D7582*   100 
Kömürde Sabit Karbon Tayini ASTM D7582*   100 
Kömürde Yanma Kaybı ASTM D7348   - 100 
Kömürde Toplam Kükürt Tayini ASTM D4239* - 115 
Kömürde Toplam Karbon Tayini ASTM D5373* - 90 
Kömürde Hidrojen Tayini ASTM D5373* - 90 
Isıl Değer (Kalori) Tayini TS ISO 1928* - 175 
Külde Kükürt Analizi ASTM D5016 - 150 
Kalay Kaplama Miktarı Tayini EN 10202 - 250 
Çinko Kaplama Miktarı Tayini EN 10346 - 250 
 
MİKROYAPI VE MALZEME ANALİZLERİ LABORATUVARI
Mikroyapı İnceleme ASTM E3
ASTM E45*/ ISO 4967
ASTM E112*/ ISO 643
- 350 
Makroyapı İnceleme ASTM E3*
ASTM E381*
- 200 
Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) 1 saatlik ortak çalışma 400 
Makro Sertlik Ölçümü TS EN ISO 6506*/ ASTM E10 - 100 
TS EN ISO 6508*/ ASTM E18
TS EN ISO 6507*/ ASTM E384
Mikro Sertlik Ölçümü TS EN ISO 6507*/ ASTM E384 - 175 
Metalografik Numune Hazırlama Numune Kesme 25 
Bakalitleme 50 
Sem İletken Bakalitleme 75 
Kaplama Kalınlığı Ölçümü Optik Yöntem 175 
Dekarbürizasyon Derinliği Ölçümü 200 
 
PİLOT ÖLÇEKLİ ÇELİK ÜRETİM VE SİMÜLASYON SİSTEMİ
İndüksiyon Ocağı (50 Kg Ergitme) Yapılacak Çalışmaya
Göre Ücreti Belirlenecektir.
Tav Fırını (1300 C° Kadar)
Haddeleme (Uzun Ürünler)
Haddeleme (Yassı Ürünler)

(*) İşaretiyle belirtilen testler, TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilmektedir.