“09 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli fiyatlar olup; KDV dahil değildir”

TEST ADI STANDART ÜCRET
(TL/ADET)
AÇIKLAMALAR
FİZİKSEL VE MEKANİK TEST LABORATUVARI
Çekme Testi TS EN ISO 6892-1* 90
125
(1200 - 2500 kN için)
30 kN
600 kN
2500 kN
(M6, M8, M16 vida ve civata
Ø8 - Ø56 Nervürlü İnşaat Çeliği
1 - 100 mm Çap/Kalınlık Yuvarlak ve Yassı)
TS EN ISO 15630-1*
TS EN ISO 15630-2
TS EN ISO 15630-3
TS 708*
ISO15835-2
BS4449*
BS6744
BS4482
BS4483
ASTM A370*, ASTM E8
ASTMA615/615-M
ASTM A706 / A706M
DIN 488-2
NEN 6008/BRL0501
NBN A 24 - 301
NF A35 - 80-1
Basma Testi DIN 50156 100  
Yüksek (Çevrimli) Yorulma Testi TS EN ISO 15630-1* 1.250
(2x10^6 Çevrim)

1.500
(5x10^6 Çevrim)

2.500
(10x10^6 Çevrim)
(500 kN Kapasiteli,
 5,5-40 mm Nervürlü İnşaat Çeliği,
M5, M6, M8, M10, M12, M14,
M16, M20, M24, M30'lik cıvata)
TS 708*
BS 4449*
BS 6744
DIN 488-2*
BRL 0501(NEEN 6008)*
EN 10080
ISO 15835
Düşük (Çevrimli) Yorulma Testi SI 4446 500 (850 kN Kapasitede
3Hz'de 10
Çevrim Gerçekleştirebilme)
SI739
UNE36065
PN-H-93220
EN ISO 15835
Nervür İnceleme TS EN ISO 15630-1* 90 (Boyutsal ve Geometrik ölçüm)
TS 708*
BS 4449*
DIN 488-2
BRL 0501(NEN 6008)*
NBN A24-301
NF A35-80-1
ASTMA615/615-M
Bükme Testi TS EN ISO 15630-1* 50
(Bükme)

                 
75
(Bükme
Geri Bükme)
(10-50 mm Arası Bükme ve
Ters Bükme Testleri)
TS EN ISO 15630-2
TS EN ISO 15630-3
TS 708*
TS ISO 5173
BS 4449*
BS6744
BS4482
BS4483
DIN 488-2
BRL 0501(NEEN 6008)
EN ISO 7438
ASTM A 370
ASTMA615/615M
ASTM A706 / A706M
NBN A24-301
NF A35-80-1
3 Nokta Eğme Testi TS 205-1 EN ISO 7438* 250  
ASTME290
Çentik Darbe Testi TS EN ISO 148-1* 100
(Oda Sıcaklığı)   125
(0 / -40 C°)
250
(-40 / -80 C°)
(Oda Sıcaklığından -80 C° ye Kadar)
ASTM E23
 
KİMYA VE KÖMÜR ANALİZLERİ LABORATUVARI
Kimyasal Analiz Numune Hazırlama ASTM E1806* 120 Tüm Demir ve Çelik Alaşımlarda Optik
Emisyon Spektrometresi ile Kimyasal
Analiz (C, Mn, Si, P, S, Ni, Cr, Cu, Mo, V, Ti,
Al, Nb, W, As, Sn, Co, Pb, B, Sb, Ta, Zr, Bi,
Ca, Mg, Se, Te, Zn, Ce, La, N, O, Fe)

Kesme, taşlama ve zımparalama dahil numune hazırlama ücreti dahildir.
TS EN ISO 14284*
Düşük Alaşımlı Çeliklerde Kimyasal Analiz ASTM E415*
Paslanmaz Çeliklerde Kimyasal Analiz ASTM E1086*
Yüksek Manganlı Çeliklerde Kimyasal Analiz ASTM E2209*
Dökme Demirde Kimyasal Analiz ASTM E1999
Kömür Numune Hazırlama ASTM D2013/D2013M* 70  
TS 4744*
Kömürde Toplam Nem Tayini ISO 589-B2* 90  
Kömürde Bünye Nemi ASTM D7582* 90 Sadece uçucu madde ve kül tayini istenirse;
bünye nemi, toplam nem ve numune
hazırlama ücreti bir defa eklenir. Birim
analiz ücreti 70 TL'dir
Kömürde Kül Tayini ASTM D7582* 90
Kömürde Uçucu Madde Tayini ASTM D7582* 90
Kömürde Sabit Karbon Tayini ASTM D7582* 70
Külde Yanma Kaybı ASTM D7348 90  
Kömürde Toplam Kükürt Tayini ASTM D4239* 105 Sadece toplam kükürt, toplam karbon ve hidrojen tayini istenirse bir defa toplam nem ve numune hazırlama eklenir.
Kömürde Toplam Karbon Tayini ASTM D5373* 70
Kömürde Hidrojen Tayini ASTM D5373* 70
Isıl Değer (Kalori) Tayini TS ISO 1928* 150 Sadece ısıl değer istenirse; numune hazırlama, bünye nemi, toplam nem, toplam kükürt ve hidrojen tayini eklenir.
Külde Kükürt Analizi ASTM D5016 150
Kalay Kaplama Miktarı Tayini EN 10202 250
Çinko Kaplama Miktarı Tayini EN 10346 250
 
MİKROYAPI VE MALZEME ANALİZLERİ LABORATUVARI
Mikroyapı İnceleme ASTM E3
ASTM E45*/ ISO 4967
ASTM E112*/ ISO 643
225 Metalik Malzemelerde İnklüzyon,
Tane Boyutu ve Faz Analizleri
Mikroyapı İnceleme ve Hasar Analizi
Makroyapı İnceleme ASTM E3*
ASTM E381*
175 Stereo Mikroskop ile 8x-40x Arası Büyütme
Makro Malzeme İncelemeleri
Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) 1 saatlik ortak çalışma 250 "Mikroyapı inceleme ve Hasar Analizi çalışmaları
EDS ünitesi ile noktasal ve bölgesel kimyasal analiz"
Makro Sertlik Ölçümü TS EN ISO 6506*/ ASTM E10
TS EN ISO 6507*/ ASTM E384
TS EN ISO 6508*/ ASTM E18
75 Brinell, Vickers ve Rockwell
Sertlik Ölçümleri (2,5-187,5 kg.f)
Döküm Malzemelerde 3000 kg.f kadar Brinell sertlik ölçümü
Mikro Sertlik Ölçümü TS EN ISO 6507*/ ASTM E384 170 Mikro Vickers sertlik ölçümleri ve sertlik taraması
HV 0,01-2
Jominy Testi ISO 642* 375 Isıl İşlem dahil Jominy Testi ve HRC Sertleşebilirlik Eğrisi Grafiği
ASTM A255* 500
Metalografik Numune Hazırlama Numune Kesme 25 Numune hazırlama işlemi gerektiren Makro Sertlik ve SEM numunelerinde uygulanır
Bakalitleme 40
SEM İletken Bakalit 50
Kaplama Kalınlığı Ölçümü Optik Yöntem 150 Optik Mikroskop ile ölçüm (Çinko, kalay ve krom kaplama, boyalı sac vb. )
 
PİLOT ÖLÇEKLİ ÇELİK ÜRETİM VE SİMÜLASYON SİSTEMİ
İndüksiyon Ocağı (50 Kg Ergitme) Yapılacak Çalışmaya
Göre Ücreti Belirlenecektir.
Tav Fırını (1300 C° Kadar)
Hadde Simülasyon Sistemi (Uzun Ürünler)
Hadde Simülasyon Sistemi (Yassı Ürünler)

(*) İŞARETİYLE BELİRTİLEN TESTLER, AKREDİTASYON KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.