“01 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli fiyatlar olup; KDV dahil değildir”TEST-ANALİZ ADI STANDART AÇIKLAMALAR ÜCRET
(TL/ADET)
 
FİZİKSEL VE MEKANİK TEST LABORATUVARI
Çekme Testi TS EN ISO 6892-1*    
TS EN ISO 15630-1*
TS EN ISO 15630-2
TS EN ISO 15630-3 Nervürlü inşaat çeliği Ø ≤ 25mm 125 
TS 708* 25mm<Ø<40mm 150 
ISO 15835-2 Ø = 40 mm 175 
BS 4449* Ø50mm 250 
BS 6744 Ön gerilmeli malzemeler Ön gerilmeli çubuk. ≤ 36mm 150 
BS 4482 Ön gerilmeli tel 150 
BS 4483 Halat ( çekme) 150 
ASTM A370*, ASTM E8 Civata Civata M6 - M16 (250 KN) 125 
ASTMA 615/615-M M18-M25 (600kN) 150 
ASTM A706 / A706M M25+ 250 
DIN 488-2 Hazırlanmış numune Ø1 - 16 mm yuvarlak 125 
NEN 6008/BRL0501 Ø16+ mm 150 
NBN A 24 - 301 0- 25 mm yassı 125 
NF A35 - 80-1 25+ mm yassı 150 
 API 5L, API1104
 ISO 898-1, ISO 4136
 TS 5680, AWS   D1.1/D1.1M
    
Basma Testi DIN 50156
888717 CZ
- 200 
Yüksek Çevrimli Yorulma Testi Civata 2x106 1600 
TS EN ISO 15630-1* 5x106 2000 
TS 708* 10x106 4000 
BS 4449* Nervürlü inşaat çeliği (5 milyon) Ø ≤12 mm 1800 
BS 6744 12 mm<Ø>20 mm 1900 
DIN 488-2* 20 mm≤Ø>32 mm 2000 
BRL 0501(NEEN 6008)* Ø =32 mm , 36 mm 2250 
EN 10080 Ø =40 mm 2500 
ISO 15835 Ø =50 mm 3000 
DIN 50100
ISO 15835-2
ISO 3800-1
Nervürlü inşaat çeliği (2 milyon) Ø ≤20 mm 1500 
20 mm≤Ø>32 mm 1700 
Ø =32 mm , 36 mm 1800 
Çubuk =40 mm 2000 
Nervürlü inşaat çeliği (3 milyon) Ø ≤20 mm 1700 
20 mm≤Ø>32 mm 1900 
Çubuk =40 mm 2100 
Düşük Çevrimli Yorulma Testi SI 4446 - 600 
SI 739
UNE 36065
PN-H-93220
EN ISO 15835
ISO 15835-2
Nervür İnceleme TS 708* Bütün çaplar 150 
TS EN ISO 15630-1*
BS 4449*
DIN 488-2
BRL 0501(NEN 6008)*
NBN A24-301
NF A35-80-1
ASTMA615/615-M
Bükme Testi TS EN ISO 15630-1*
Bükme
- 125
TS EN ISO 15630-2
Geri Bükme

Test numunesi ≤ 25 mm 150
TS EN ISO 15630-3 25 mm  150
TS 708* 40 mm test numunesi  175
TS ISO 5173 50 mm test numunesi
200
BS 4449*

BS 6744
BS 4482

BS 4483
DIN 488-2
BRL 0501(NEEN 6008)
EN ISO 7438
ASTM A 370
ASTMA615/615M
ASTM A706 / A706M
NBN A24-301
NBN A24-301

3 Nokta Eğme Testi TS 205-1 EN ISO 7438* - 450 
ASTME290
ISO 5173
Çentik Darbe Testi Oda Sıcaklığı,(0°C) 175 
TS EN ISO 148-1* (-20°C) 250 
ASTM E23 (-40°C) 300 
ASTM A370 (-80°C) 600 
 
KİMYA VE KÖMÜR ANALİZLERİ LABORATUVARI
Kimyasal Analiz Numune Hazırlama ASTM E1806* Tüm Demir ve Çelik Alaşımlarda Optik
Emisyon Spektrometresi ile Kimyasal
Analiz (C, Mn, Si, P, S, Ni, Cr, Cu, Mo, V, Ti,
Al, Nb, W, As, Sn, Co, Pb, B, Sb, Ta, Zr, Bi,
Ca, Mg, Se, Te, Zn, Ce, La, N, O, Fe)

Kesme, taşlama ve zımparalama dahil numune hazırlama ücreti dahildir.
TS EN ISO 14284*
Düşük Alaşımlı Çeliklerde Kimyasal Analiz ASTM E415* 160 
Paslanmaz Çeliklerde Kimyasal Analiz ASTM E1086* 220 
Yüksek Manganlı Çeliklerde Kimyasal Analiz ASTM E2209* 220 
Dökme Demirde Kimyasal Analiz ASTM E1999 220 
Kömür Numune Hazırlama ASTM D2013/D2013M*   Sadece uçucu madde ve kül tayini istenirse;
bünye nemi, toplam nem ve numune
hazırlama ücreti bir defa eklenir. Birim
analiz ücreti 70 TL'dir
105 
TS 4744*
Kömürde Toplam Nem Tayini ISO 589-B2*
  115 
Kömürde Bünye Nemi ASTM D7582*   115 
Kömürde Kül Tayini ASTM D7582*   115 
Kömürde Uçucu Madde Tayini ASTM D7582*   115 
Kömürde Sabit Karbon Tayini ASTM D7582*   115 
Külde Kızdırma Kaybı Analizi ASTM D7348   - 115 
Tuğlada Karbon Tayini ISO 26845   - 400 
Kömürde Toplam Kükürt Tayini ASTM D4239* - 135 
Kömürde Toplam Karbon Tayini ASTM D5373* - 105 
Kömürde Hidrojen Tayini ASTM D5373* - 105 
Isıl Değer (Kalori) Tayini TS ISO 1928* - 205 
Külde Kükürt Analizi ASTM D5016 - 150 
Galvaniz Kaplama Ağırlığı Tayini EN 10346 - 250 
Çinko ve Çinko Kaplama Ağırlığı Tayini ISO 7989:1-2 - 250 
Elektrolitik Kalay Kaplama Ağırlığı Tayini TS EN 10202
 -
250 
 
MİKROYAPI VE MALZEME ANALİZLERİ LABORATUVARI
Mikroyapı İnceleme ASTM E3
ASTM E45*/ ISO 4967
ASTM E112*/ ISO 643
ASTM E1382
DIN 50601
50 TL / Numune Hazırlama 350 
Makroyapı İnceleme ASTM E3*
ASTM E381*
- 230 
Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) 1 saatlik ortak çalışma 475 
Makro Sertlik Ölçümü TS EN ISO 6506-1*/ ASTM E10 - 150 
TS EN ISO 6507-1*/ ASTM E384 TS EN ISO 9015-1
TS EN ISO 6508-1*/ ASTM E18
Mikro Sertlik Ölçümü TS EN ISO 6507-1*/ ASTM E384  ASTM E92 - 225 
Metalografik Numune Hazırlama ASTM E3* Numune Kesme 25 
Bakalitleme 50 
Sem İletken Bakalitleme 100 
Kaplama Kalınlığı Ölçümü
Optik Yöntem 250 
Dekarbürizasyon Derinliği Ölçümü EN 13674-1(9.1.4)
ASTM E1077
ISO 3887
Optik Yöntem 250 
Kaynaklı Malzemelerde Sertlik TS EN ISO 9015-1   450 
Jominy Testi ASTM A255* ISO 642*   500 
Tane Boyutunun Hesaplanması ASTM E112* ISO 643   350 
İnklüzyon Testi ASTM E45 DIN 5062 EN ISO 10247   350 
 
PİLOT ÖLÇEKLİ ÇELİK ÜRETİM VE SİMÜLASYON SİSTEMİ
İndüksiyon Ocağı (50 Kg Ergitme) Yapılacak Çalışmaya
Göre Ücreti Belirlenecektir.
Tav Fırını (1300 C° Kadar)
Haddeleme (Uzun Ürünler)
Haddeleme (Yassı Ürünler)

(*) İşaretiyle belirtilen testler, TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilmektedir.