MİSYON

Türkiye çelik sektörünün ihracatını ve uluslararası rekabet gücünü arttırmaya yönelik araştırma geliştirme, ürün yelpazesini genişletme, maliyet azaltma, kalite arttırma, uluslararası mevzuatlara uyum sağlama amacıyla danışmanlık verme, belgelendirme faaliyetlerinde bulunma ve ilgili konularda eğitim ve danışmanlık hizmetinde bulunma, teknoloji geliştirme ve transferine yönelik teşebbüslere destek olmak.

VİZYON

Türkiye çelik sektörünün teknolojik seviyesinin artması için ileri düzeyde araştırmalara olanak tanıyan sürdürülebilir altyapılar kurarak ülkemizin hizmetine sunan, sektörün rekabet gücünü artıran, üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunan çalışmalara önderlik eden ve destek olan bir teknoloji merkezi olmayı hedeflemiştir.