15 KASIM 2017
OECD’den MATİL’e Ziyaret...
15.11.2017 tarihinde, İktisadi  İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı’ndan (OECD) üst düzey bir heyet, Türk Çelik sektörünün ortak gücü olan MATİL A.Ş’ ye  bir ziyaret gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu ziyarete: OECD adına Ülke Araştırmaları Bölümü Başkanı Vincent KOEN, Türkiye Masası Başkanı Rauf GÖNENÇ ile Ekonomist Volker ZIEMANN ve Uzman Kurmaş AKDOĞAN katıldı. Demokratik yapılara ve piyasa ekonomisine sahip 35 ülkenin, küreselleşmesinin ekonomik, sosyal ve yönetim sorunlarını çözmek ve bu sürecin fırsatlarından faydalanmak üzere müştereken çalıştıkları ve Türkiye’nin de kurucu üyelerinden olduğu OECD örgütü, Paris merkezli olarak 30 Eylül 1961 tarihinde kuruldu. Ekonomik konularda uzmanlaşmış hükümetler arası bir istişare kuruluşu olan OECD: dünya ekonomisinin yönetimine alt yapı oluşturan, küresel bağlamda önem kazanmakta olan konuları analitik düzeyde inceleyen temel ve öncü kuruluşlardan biri olup; ekonomik analizler ve istatistikler alanındaki çalışmaları, IMF ve Dünya Bankası gibi örgütler tarafından referans kabul edilmektedir.

OECD tarafından talep edilen ziyarette: MATİL’in kurumsal kimliği ve Türk çelik sektörüne yönelik yürüttüğü Ar-Ge, İnovasyon, üniversite-sanayi işbirliği, mesleki ve teknik eğitim çalışmaları, yurtiçi-yurtdışı çelik firmalarına verilen akredite laboratuvar hizmetleri ile ülkemizin Dünya çelik sektöründeki konumu hakkında bilgilerin paylaşıldığı kapsamlı bir sunum yapıldı. 

Türkiye’nin yatırım iklimi ve yabancı yatırımların da değerlendirildiği ziyaret: Çelik Test ve Araştırma Merkezi laboratuvarlarının gezilerek, yapılan akredite test ve analiz çalışmaları hakkında bilgilendirme ile sona erdi. 
FOTO GALERİ
DİĞER HABERLER