• 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi

25 ARALIK 2017
6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi
Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerimizde yapılan Ar-Ge ve Tasarım projelerinin sonunda ortaya çıkan yeni teknoloji ve çıktıların kamuoyu ile paylaşılması, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sorunlarının tartışılması, başarılı Ar-Ge Merkezlerine ödül verilmesi ve yeni Ar-Ge ve Tasarım merkezi olan firmalara belge takdimi yapılması amacıyla "6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi" 20-21 Aralık 2107 tarihlerinde Ankara Congresium'da gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen zirvede Ar-Ge merkezleri ödül ve belge töreni yapılmış olup, zirvede MATİL'de belgesini almıştır.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ATO Congresium'da düzenlenen "6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi" ne katıldı.Özlü, burada yaptığı konuşmada, Ar-Ge ve tasarımın, dijital dönüşüm sürecinin anahtar kavramları olduğunu, bunları üretimin merkezine koyarak yatırım yapanların her koşulda kazanacaklarını söyledi.
 
En kazançlı yatırımın Ar-Ge'ye yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Özlü, "Yapılan araştırmalar net olarak şunu göstermektedir; ihracat ile Ar-Ge harcamaları arasında doğrudan bir ilişki vardır yani Ar-Ge'ye yatırım yaptıkça, ihracat artmaktadır. Sürdürülebilir ihracat için Ar-Ge ve inovasyon zorunludur. Türkiye'nin lokomotifi ihracat, ihracatın lokomotifi Ar-Ge ve inovasyondur." diye konuştu.
DİĞER HABERLER