Üniversite Sanayi İşbirliği
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun 27 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen 23. toplantısında, üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlayacak, teknolojinin ticarileşme sürecini destekleyecek ve akademik araştırmalara lojistik destek sağlayacak bir ara yüz olan teknoloji transfer ofislerinin etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kamu kaynakları ile desteklenmesine karar verilmiştir.

Üretim ve ihracatta ülkemiz için önemli olan demir-çelik sektörünü kapsayan projede oluşturulacak merkez, bu doğrultuda üniversite-sanayi işbirliğinde önemli hususları tümüyle dikkate alacak bir yapıda tasarlanmıştır. Merkez, bu kapsamda, üniversitelerde ki ilgili birimlerle sürekli iletişim ve işbirliği halinde olacaktır.