• Çelik ve diğer metaller sektörlerinin test, analiz ve sertifikasyon ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir merkezin kurulması ve işler hale getirilmesi.
• Sektör firmalarına sunulacak test, analiz ve malzeme karakterizasyon altyapısı sayesinde orta-uzun vadede Ar-Ge ve inovasyon çalışması yapan işletme sayısı artırılması ve yüksek katma değeri olan ürünlerin geliştirilmesinin sağlanması.
• Başta MENA ve CIS ülkeleri ile Avrupa olmak üzere yurtdışına da hizmet verebilecek bir yapının oluşturulması.
• Çelik sektöründe çalışanların mesleki ve teknik eğitimlerle kapasitesinin geliştirilmesi.
• Burs/staj imkanları ve tez/yayın destekleri ile üniversite sanayi işbirliğine katkı sunulması.