• Çelik sektörüne hizmet verecek bir test, analiz ve sertifikasyon merkezi kurulması
• Çelik ihracatçılarının ve çelik üreticilerinin ürün geliştirme ve mevcut ürünlerine ilişkin test maliyetlerinin düşmesi
• Çelik sektörünün küresel anlamda rekabet gücünün artırılması
• Sektörün yurt içi ve dışı satışlar için gerek duyduğu/duyacağı uygunluk değerlendirme (akreditasyon ve sertifikasyon) hizmetlerinin verilmesi
• Sektörde mevcut çalışanların ve istihdam edilecek personelin düzenlenecek eğitimlerle kapasitelerinin artırılması
• Sektörde eksikliği hissedilen üniversite-sanayi işbirliğinin güçlü bir şekilde tesis edilmesi
• Çelik sektörünün teknik altyapısının orta/uzun vadede Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine de imkan tanıyacak şekilde güçlendirilmesi