İstanbul'da kurulacak olan Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM), ürün ve malzeme karakterizasyon testleri ile sertifikasyon hizmetleri sunarak çelik sektörü ve çelik kullanan ilgili sektörlerin gelişmesine ve uluslararası rekabet gücünü artırmaya katkı sağlayacaktır. Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM) bünyesinde sunulacak hizmetler ile sektör firmalarının karşılaştığı ihracat için belgelendirme ve test zorunluluğu gibi tarife dışı teknik engellerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlanacaktır. Bu engellerin ortadan kaldırılması, ihracat rakamlarının artmasında doğrudan etkili olacaktır. Bunun yanı sıra Merkez, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına verilecek teknik altyapı destek ile sektörün küresel rekabet gücünü artırarak ihracatın artması yönünde önemli bir itici güç olacaktır.


Başvuru Sahibi Adı : Çelik İhracatçıları Birliği
Proje Adı : Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM) Projesi
Proje Türü : İSTKA Güdümlü Projesi
Proje Süresi : 24
Projenin Yeri : İSTANBUL
Referans Numarası : TR10/15/GPD-CM/0001
Başlangıç Tarihi : 02.03.2015
Projenin Genel Amacı : İstanbul'un, Türkiye nin yanı sıra çevre ülkelere de hitap eden bir ekonomi başkenti olmasına katkı sağlamak.
Projenin Özel Amacı : İstanbul'un, çelik sektöründe ihtiyaç duyulan test/analiz ve yurt içi ve dışı satışlar için uygunluk değerlendirme akreditasyon ve sertifikasyon merkezi haline gelmesini sağlamak.
Hedef Gruplar / Müşteriler Bölgede yerleşik çelik üreticileri, tedarikçileri, ihracatçıları ve ithalatçıları, hammadde/yarı madde tedarikçileri ile çeliği ara ürün olarak kullanan firmalar.
Nihai Yararlanıcılar : - Çevre ülkelerdeki tüm çelik üreticileri, tedarikçileri ve ihracatçıları ile çeliği ara ürün olarak kullanan firmalar
- Çelik sektörü çalışanları
- İlgili sendikalar / dernekler
- Üniversitelerin ilgili birimleri
- Çeliğin direk yapısal malzeme girdisi olarak kullanıldığı diğer sektörler
- Demir çelik, boru ve profil, otomotiv, makine ve gemi gibi imalat sanayi, inşaat, galvaniz, beyaz eşya gibi nihai tüketim alanları, döküm, çevre ve enerji, demir dışı metaller, madencilik vb.
- Yurtdışında faaliyet gösteren sertifikasyon ve Ar-Ge kuruluşları ile üniversiteler
- İlgili bakanlıklar - Ürün ve sistem belgelendirme kuruluşları
- Üçüncü taraf gözetim hizmetine ihtiyaç duyan kamu ve özel sektör kuruluşları
Beklenen Sonuçlar : - Çelik sektörüne hizmet verecek bir test, analiz ve sertifikasyon merkezi kurulması
- Çelik ihracatçılarının ve çelik üreticilerinin ürün geliştirme ve mevcut ürünlerine ilişkin test maliyetlerinin düşmesi
- Çelik sektörünün küresel anlamda rekabet gücünün artırılması
- Sektörün yurt içi ve dışı satışlar için gerek duyduğu/duyacağı uygunluk değerlendirme akreditasyon ve sertifikasyon hizmetlerinin verilmesi
- Sektörde mevcut çalışanların ve istihdam edilecek personelin düzenlenecek eğitimlerle kapasitelerinin artırılması
- Sektörde eksikliği hissedilen üniversite-sanayi işbirliğinin güçlü bir şekilde tesis edilmesi.
- Çelik sektörünün teknik altyapısının orta/uzun vadede Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine de imkan tanıyacak şekilde güçlendirilmesi