İstanbul'da kurulacak olan Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM), ürün ve malzeme karakterizasyon testleri ile sertifikasyon hizmetleri sunarak çelik sektörü ve çelik kullanan ilgili sektörlerin gelişmesine ve uluslararası rekabet gücünü artırmaya katkı sağlayacaktır.