Teknik uzmanlık varlığının geliştirilmesi

İnovasyon döngüsünün sonuna yaklaşan katma değerli ürün gruplarına seçici yaklaşımla girilmesi

Ürün inovasyonu için niş alanların belirlenmesi ve bu alandaki Ar-Ge’nin desteklenmesi