Hedef pazarlarda ‘Türkiye Çelik Sektörü Algısı’ anketinin gerçekleştirilmesi

Sektörün rekabetçiliğini geliştirmek ve değişim yönetimini daha sağlıklı yapabilmek adına, çevresel ve yatırım ile
ilgili mevzuatların geliştirilmesinde sektör-düzenleyici işbirliğinin geliştirilmesi

Yerli kalite standartlarını belirlemek ve yerel kalite sertifikaları çıkarmak