İnovasyon Çalışmaları
OECD ve Eurostat’ın beraber hazırladığı, inovasyon konusunda temel kaynak kabul edilen ve en güncel hali 2005 versiyonu olan Oslo Kılavuzu’nda inovasyon şu şekilde tanımlanmıştır: “Bir yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleşmesi”. Buna göre inovasyonun alt başlıkları aşağıdaki gibi açılmıştır:

Ürün İnovasyonu
Farklı ve yeni bir ürünün geliştirilmesi
Varolan bir üründe değişiklik, farklılık ve yenilik yapılması
Hizmet İnovasyonu
Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş bir hizmet yaklaşımı
Hizmetin sunum ve dağıtım sistemindeki farklılık
Hizmetin sunulmasında yeni teknolojilerin kullanılması
Süreç İnovasyonu
Farklı yeni bir üretim veya dağıtım yönteminin geliştirilmesi veya var olan yöntemlerin iyileştirilip daha gelişkin hale getirilmesi
Pazarlama İnovasyonu
Yeni pazarlama yöntemlerinin ve yeni pazarlama kanallarının geliştirilmesi, yeni ambalaj ve boyutlama gibi yeniliklerin geliştirilip uygulanması
Organizasyonel İnovasyon
Yeni çalışma ve iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesi ya da varolan sistemlerin firma şartlarına uyarlanarak kullanılması