Elektrik ark ocağına etkin karbon ilavesi yöntemlerinin araştırması
Sürekli döküm tandiş örtü tozunun geliştirilmesi
Aluminyum aralıklı çelik cinslerinin tam kapalı olmayan yöntemlerle “Sürekli Döküm Makinası”nda (CCM)
        çekilebilmesinin araştırılması
Sürekli Döküm Makinasında tandiş soğuk plakaları gaz giderimi araştırması
Temiz Çelik (inklüzyonlar, pin-hole, blow-hole vb.) Üretim Yöntemlerinin Araştırılması