Elektrik ark ocağı ve pota fırını cürufunun işlenerek çeşitli endüstrilerde hammadde olarak kullanım olanaklarının araştırılması
Elektrik ark ocağı cürufunun işlenerek sıvı çelik üretimine tekrar kazandırılması
Servis Suyu Çamuru ve Kimyasal Arıtma Çamurunun çeşitli endüstrilerde kullanım olanaklarının araştırılması
Santral atık külünün işlenerek agrega olarak kullanılması