Mesleki ve Teknik Eğitim
  • ÇELİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN ALÜMİNA SİLİKAT TUĞLALAR VE MONOLİTİK MALZEMELER İLE BAZİK REFRAKTERLER EĞİTİMİ

15 Mayıs 2018/Salı günü MATİL'de Doç. Dr. Ziya ASLANOĞLU, Dr. Özkan KURUKAVAK, Selim SAĞLAM ve Ozan UYSAL tarafından “Çelik Üretiminde Kullanılan Alümina Silikat Tuğlalar Ve Monolitik Malzemeler İle Bazik Refrakterler” eğitimi verilecektir. Eğitim ile ilgili detaylar ektedir. (Not: Eğitime katılmak isteyenlerin, en geç 14 Mayıs 2018/Pazartesi günü mesai bitimine kadar kayıt yaptırmaları gereklidir.)

Katılım İçin İletişim Bilgileri;
Mail: ceren.ulak@matil.org / matil@matil.org
Tel: 0212 286 33 80 (Dahili:112)